Name:

Write these phrases or sentences in English
Yoruba
English
Ki l’oruko mi?  
Je ka lo sere  
Igi orombo  

Onje re wa ni yara.

 

Gbogbo yin e fosoke

 
Mo ti joko  
Dide  
Mo ti kunle  
Gbogbo yin e patewo  
Mo ti dubule